Rutin 2010 Autósiskola - Debrecen
 

B kategória

 

A tanfolyamra történő beiskolázás feltételei

- 16,5 életév betöltése (elméleti vizsga legkorábban a 17. életév betöltése előtt 3 hónappal tehető)
- Orvosi alkalmassági igazolás
- Jelentkezési lap, nyilatkozat kitöltése
- Tandíj (ill. 1. tandíjrészlet, 30 000 Ft) befizetése
- Felnőttképzési szerződés (2 példány)

- Hivatalos szerv által ne legyen eltiltva a gépjármű vezetéstől

- Igazolás az alapfokú iskolai végzettségről (8 osztály), melyet az első vizsgán kell bemutatni

 

Az elmélet vizsga feltétele

- az elméleti tanfolyam sikeres befejezése

- betöltött 16 év 9 hónap életkor

- elméleti képzés és vizgsadíját a képző szervnek befizette

- nem áll járművezetéstől való eltiltás hatálya alatt

 

A gyakorlati vizsga feltétele
- 17. életév betöltése

- sikeres elméleti vizsga megléte

- az előírt kötelező óraszám és menettávolság levezetése

- közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas a járművezetésre

- a gyakorlai oktatási díj és a gyakorlati vizsgaköltség befizetése

 

Elméleti tantárgyak

A tantárgyak óraszámai

KRESZ

14 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

8 óra

A gépkocsivezetés elmélete

6 óra

Összesen

28 óra

 

 

Gyakorlati tantárgyak*

Óra típusa

Minimális óraszám

Alapoktatás (Járműkezelés)

9 óra

Főoktatás

Városi vezetés

14 óra

Országúti vezetés (160 km)

4 óra

Éjszakai vezetés

2 óra

Forgalmi vizsga

1 óra

Összesen

30 óra

min. kötelező menettávolság: 580 km

 

Vizsgadíjak

Vizsga típusa

Vizsga Ára

KRESZ

4 600 Ft

Forgalom

11 000 Ft
Összesen

15 600 Ft

 

 

Tandíjak

Tantárgy

Óraszám

Ára

Elméleti képzés

28+12 = 40 óra

30 000 Ft

Gyakorlati képzés

9+20+1 = 30 óra

150 000 Ft

Összesen
70 óra
180 000 Ft

 

 

Pályahasználati díj: 4.000 Ft/forgalmi vizsga

 

Egészségügyi oktatás:


Az EÜ oktatás tan- és vizsgadíja: 7.000 Ft+ 8.200 Ft

 

A képzés menete


A Tanulónak a jelentkezéskor nyilatkoznia kell arról, hogy:

- rendekezik legalább alapfokú iskolai  végzettséggel,

- nem áll közúti járművezetés eltiltás hatálya alatt,

- hozzájárul, hogy a képző szerv a tanfolyamhoz szükséges ügyekben a személyes adatait kezelje a tanfolyam    befejezéséig.

 

A beiratkozás alkalmával a Tanuló tájékoztatásban részesül a képzés menetéről, jogairól és kötelezettségeiről. A Tanuló elméleti képzése tantermi tanfolyam esetén, a 4024 Debrecen, Piac utac 56. 1/5. szám alatt található oktatótermünkben történik kivetítő segítségével. A tantermünk klimatizált, tablókkal, szemléltető eszközökkel  felszerelt. Egy elméleti tanóra időtartama 45 perc. Az oktatás hétköznap délutánonként, alkalmanként 4 órában van megtartva.

Az elméleti tanfolyamon a részvétel kötelező. Az a Tanuló, aki hiányzott, nem bocsátható mindaddig vizsgára, amíg a hiányzását be nem pótolta. A Tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak óraszámainak kevesebb, mint 10 %-át mulasztotta el. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzást az elméleti oktatóval egyeztetve tudja pótolni a Tanuló.

Minden Tanulónak a tanfolyam megkezdésétől számítva 9 hónapon belül el kell mennie elméleti vizsgára, egy éven belül pedig sikeres elméleti vizsgát kell tennie, különben újra kell kezdeni az elméleti tanfolyamot.

 

Az elméleti vizsgára  a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgözpont Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály vizsgaközpontjában kerül sor; cím: 4025 Debrecen Széchenyi utca 46.

A vizsgán a Tanulónak be kell mutatnia a Vizsgabiztosnak a személyazonosságát igazoló okmányát, a meglévő vezetői engedélyét (ha már rendelkezik vele), az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányt.

 

Az alapfokú iskolai végzettség igazolható:

- személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

- az iskolai végzettség igazolásáról szóló bizonyítvány eredeti példányával, vagy hitelesített másolattal

- külföldi bizonyítvány esetén eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával (nem minden esetben kötelező), vagy magyar hatóság által kiállított határozattal/hatósági bizonyítvánnyal/igazolással, amely igazolja, hogy az adott bizonyítvány megszerzéséhez legalább alapfokú végzettség kell.

 

Azok a Tanulók, akik a sikeres elméleti vizsga időpontjában még nem töltötték be a 20. életévüket, visszaigényelhetik az elméleti tanfolyam költségének egy részét. Az Autósiskolának egy igazolást kell kiállítania ehhez a Tanuló részére, ami az ügyfélszolgálati irodánkban átvehető.

 

A gyakorlati oktatás csak a sikeresen teljesített elméleti vizsga után kezdhető meg. Egy gyakorlati oktatási óra időtartama 50 perc. A befizette gyakorlati oktatás tandíjról az Autósiskola számlát állít ki, amelyet a Tanulónak be kell mutatnia az oktatójának. A forgalmi vizsga órája is a gyakorlati oktatási díj mértékével megegyezző.

Választható járműtípusok: Audi A3, VW Golf, Ford Fusion, VW Polo

A rutinpálya címe: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 37.

 

Fizetéssel kapcsolatos tudnivalók:

Autósiskolánkban lehetőség van a részletfizetésre a tanfolyam ideje alatt. A tandíjak befizetése történhet készpénzben vagy átutalással, a vizsgadíjakat csak készpénzben lehet befizetni.

A vizsgadíjakat a tervezett vizsga előtt legkésőbb 8 nappal hamarabb rendezni kell, hogy a Tanulót az Autósiskola ki tudja írni az adott vizsgára.

A gyakorlati oktatás tandíját folyamatosan, a haladás ütemében lehet fizetni. A vezetési óradíjakat előre kell fizetni.

 

Elsősegélynyújtó ismeretek és vizsga

A vezetői engedély kiadásához a Tanulónak közúti  Elsősegélynyújtó vizsgát kell tennie.

Azoknak, akik már rendelkeznek vezetői engedéllyel, nem kell vizsgát tenniük. Külön rendeletben meghatározott iskolai végzettség esetén felmentés kérhető vizsga alól a Magyar Vöröskeresztnél.

 

A vizsgát a Magyar Vöröskereszt szervezi és bonyolítja le, a vizsgadíját a részükre kell megfizetnie a Tanulónak.Az elsősegélynyújtási vizsgára elektronikusan, személyesen vagy telefonon is lehet jelentkezni a Magyar Vöröskereszt Oktatási és Vizsgaközpontjaiban. (debreceni elérhetőségük: 4025 Db., Hatvan u. 37., tel: 52/316-330)

Segítve Tanulóinkat a sikeres vizsgában, Autósiskolánk szervez elsősegélynyújtó tanfolyamot is. Az elsősegélynyújtási ismeretek vizsga alól felmentés adható.

A vezetői engedély kiállításának a feltétele az elsősegélynyújtó vizsga, így azt legkésőbb a forgalmi vizsgáig ajánlott letenni, de megszerezhető későbbi időpontban is.

 

A vezetői engedély kiadása

A sikeres forgalmi vizsgát követően a Vizsgaközpont elektronikus úton küldi meg a Vizsgaigazolást az igazgatási hatóságnak (Kormányablak) 3 napon belül.

A Tanuló a sikeres vizsgáját követő 3. napon adhatja be kérelmét a vezetői engedély kiváltására a Kormányablakban, amelyhez az alábbi iratokra lesz szüksége:

- személyazonosságot igazoló okmány,

- eredeti orvosi alkalmassági vélemény

- elsősegélynyújtási ismeretkeből tett vizsga vagy mentesség igazolása (eredeti kártya vagy bizonyítvány)

 

Vezetői engedélyt csak olyan személynek adnak ki, akinek a szokásos tartózkodsi helye Magyarország területén van. Külföldi állampolgár esetében legalább 185 napig tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (326/2011. Korm. rendelet 15.§ alapján)

 

A képzést felügyeli

KAVK Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Felügyeletei és Módszertani Igazgatósága

1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

Postacím: 1439 Bp. Pf.: 477.

 

© Avasweb Weblapkészítő Kft. Látogatók:    látogató számláló