Rutin 2010 Autósiskola - Debrecen
 

Tehergépjármű vezető képzés  (C kategória)

A tanfolyamra történő beiskolázás feltételei
- B kategóriás jogosítvány megléte
- Jelentkezési lap, nyilatkozat kitöltése
- Vizsgadíj befizetése (32 700 Ft)
- Tandíj (ill. 1. tandíjrészlet 40 000 Ft) befizetése
- Felnőttképzési szerződés (2 példány)

- Igazolás az alapfokú iskolai végzettségről (8 osztály)

 

Az elméleti vizsgára feltételei

- az elméleti tanfolyamot sikeres befejezése, illetve tanfolyammentes vizsga letételére jogosult.

- a jogosítvány megszerzéséhez előírt 18 évnél legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.

- az elméleti képzés és vizsga díjának befizetése a képző szerv felé.

- alapfokú  iskolai végzettség megléte

- közlekedés biztonsági szempontból alkalmas a járművezetésre

 

A gyakorlati vizsga feltételei

- 18. életév betöltése

- a Rutin és a Biztonsági ell. és üzemeltetési ism. feltétele a sikeres elméleti vizsga Közlekedési ismeretekből, Szerk.és üz.i ism.ből, Munkavéd.,tűzvéd. és szállítási ismeretekből.

- a forgalmi vizsga feltétele a sikeres Rutin és Bizt.ell. és üz.i ism. vizsga megléte

- a kötelező gyakorlati óraszámokat és menettávolságokat levezette a Tanuló

- közlekedési biztonsági szempontból alkalmas a járművezetésre

- a gyakorlati tandíjak és vizsgaköltségeket rendezte a Tanuló az Autósiskola felé

 

Elméleti tantárgyak*

A tantárgyak óraszámai

Közlekedési elméletek

24 óra

Vezetés elmélet

16 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek ("Szü.")

16 óra

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás ("M.")

8 óra

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés ("Bü.")

16 óra

Összesen

80 óra

*Az autószerelő szakképesítéssel rendelkezők a Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek valamint a Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés ("Bü.") képzések és vizsgák alól mentesülnek.

 

 

Gyakorlati tantárgyak*

Óra típusa

Minimális óraszám

Alapoktatás (Rutin)

6 óra

Főoktatás

Városi vezetés

15 óra

Országúti vezetés (160 km)

4 óra

Hegyvidéki vezetés

2 óra

Éjszakai vezetés

2 óra

Forgalmi vizsga

1 óra

Összesen

30 óra

*A gyakorlati foglalkozásokra csak a sikeres KRESZ, "Szü." "M." vizsga után kerülhet sor!
A forgalmi vizsga feltétele a sikeres "Bü" vizsga.

Kötelező min. menettávolság: 348 km

 

Vizsgadíjak

Vizsga típusa

Vizsga Ára

KRESZ

4 600 Ft

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

4 400 Ft

Szerkezeti ismeret

4 600 Ft

Munkavédelem, tűzvédelem

4 600 Ft

Rutin

3 500 Ft

Forgalom

11 000 Ft

Összesen

32 700 Ft

 

 

Tandíjak*

Tantárgy

Óraszám

Ára

Elméleti képzés

10+32+8+30=80

40 000 Ft

Gyakorlati képzés

6+23+1=30

165 000 Ft

Összesen

110

205 000 Ft

*Az autósiskola a hatósági áremelkedésből adódó tandíj emelés jogát fenntartja!

 

Pályahasználati díj: 4.500 Ft/ forgalmi vizsga

 

A képzés menete

A Tanulónak a jelentkezéskor nyilatkoznia kell arról, hogy:

  • rendekezik legalább alapfokú iskolai  végzettséggel,
  • nem áll közúti járművezetés eltiltás hatálya alatt,
  • hozzájárul, hogy a képző szerv a tanfolyamhoz szükséges ügyekben a személyes adatait kezelje a tanfolyam befejezéséig.
  • végzettséget igazoló bizonyítvány. A "Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek", a "Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés" (BÜ), "Munkavéd., tűzvéd., szállítás" tárgyak hallgatása és vizsgája alól felmentés adható, a 24/2005 GKM rend.-ben felsorolt végzettségek valamelyikének megléte esetén. A jelentkezéshez szükséges a bizonyítvány másolata.

A beiratkozás alkalmával a Tanuló tájékoztatásban részesül a képzés menetéről, jogairól és kötelezettségeiről.

A Tanuló elméleti képzése tantermi tanfolyam esetén, a 4024 Debrecen, Piac utac 56. 1/5. szám alatt található oktatótermünkben történik kivetítő segítségével. A tantermünk klimatizált, tablókkal, szemléltető eszközökkel  felszerelt. Egy elméleti tanóra időtartama 45 perc. Az oktatás hétköznap délutánonként, alkalmanként 4 órában van megtartva.

Az elméleti tanfolyamon a részvétel kötelező. Az a Tanuló, aki hiányzott, nem bocsátható mindaddig vizsgára, amíg a hiányzását be nem pótolta. A Tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak óraszámainak kevesebb, mint 10 %-át mulasztotta el. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzást az elméleti oktatóval egyeztetve tudja pótolni a Tanuló.

A "BÜ" oktatás helyszíne: 4030 Debrecen, Gizella utca 8.
A rutinpálya címe. 4030 Debrecen, Monostorpályi út 37.

 

Minden képzési formára igaz, hogy a Tanulónak a tanfolyam megkezdésétől számítva 9 hónapon belül el kell mennie elméleti vizsgára, egy éven belül pedig sikeres elméleti vizsgát kell tennie, különben újra kell kezdeni az elméleti tanfolyamot.

Az elméleti vizsgára  a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgözpont Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály vizsgaközpontjában kerül sor; cím: 4025 Debrecen Széchenyi utca 46.
A vizsgára a Tanulónak be kell mutatnia a Vizsgabiztosnak a személyazonosságát igazoló okmányát, a meglévő vezetői engedélyét (ha már rendelkezik vele), az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányt.
Az alapfokú iskolai végzettség igazolható:
  • személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
  • az iskolai végzettség igazolásáról szóló bizonyítvány eredeti példányával, vagy hitelesített másolattal
  • külföldi bizonyítvány esetén eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával (nem minden esetben kötelező), vagy magyar hatóság által kiállított határozatta/hatósági bizonyítvánnyal/igazolással, amely igazolja, hogy az adott bizonyítvány megszerzéséhez legalább alapfokú végzettség kell.
A gyakorlati oktatás csak a sikeresen teljesített elméleti vizsga után kezdhető meg. Egy gyakorlati oktatási óra időtartama 50 perc. A befizette gyakorlati oktatás tandíjról az Autósiskola számlát állít ki, amelyet a Tanulónak be kell mutatnia az oktatójának. A forgalmi vizsga órája is a gyakorlati oktatási díj mértékével megegyezző.
A "BÜ" oktatás helyszíne: 4030 Debrecen, Gizella utca 8.
A rutinpálya címe: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 37.
Fizetéssel kapcsolatos tudnivalók
Autósiskolánkban lehetőség van a részletfizetésre a tanfolyam ideje alatt. A tandíjak befizetése történhet készpénzben vagy átutalással, a vizsgadíjakat csak készpénzben lehet befizetni.
A vizsgadíjakat a tervezett vizsga előtt legkésőbb 8 nappal hamarabb rendezni kell, hogy a Tanulót az Autósiskola ki tudja írni az adott vizsgára.
A gyakorlati oktatás tandíját folyamatosan, a haladás ütemében lehet fizetni. A vezetési óradíjakat előre kell fizetni.

A vezetői engedély kiadása

A sikeres forgalmi vizsgát követően a Vizsgaközpont elektronikus úton küldi meg a Vizsgaigazolást az igazgatási hatóságnak (Kormányablak) 3 napon belül.

 

A Tanuló a sikeres vizsgáját követő 3. napon adhatja be kérelmét a vezetői engedély kiváltására a Kormányablakban, amelyhez az alábbi iratokra lesz szüksége:

  • személyazonosságot igazoló okmány,
  • eredeti orvosi alkalmassági vélemény
  • elsősegélynyújtási ismeretkeből tett vizsga vagy mentesség igazolása (eredeti kártya vagy bizonyítvány)

Vezetői engedélyt csak olyan személynek adnak ki, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. Külföldi állampolgár esetében legalább 185 napig tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (326/2011. Korm. rendelet 15.§ alapján)

 

 

A képzést felügyeli:

KAVK Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Felügyeletei és Módszertani Igazgatósága

1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

Postacím: 1439 Bp. Pf.: 477.

© Avasweb Weblapkészítő Kft. Látogatók:    látogató számláló