Rutin 2010 Autósiskola - Debrecen
 

Járműszerelvény-vezető képzés (C-hez kapcsolt E kategória)

A tanfolyamra történő beiskolázás feltételei
- B,C kategóriás jogosítvány megléte
- 18. év betöltése
- Jelentkezési lap kitöltése
- Vizsgadíj befizetése (28 100 Ft)
- Tandíj (ill. 1. tandíjrészlet 30 000 Ft) befizetése
- Felnőttképzési szerődés (2 példány)

- alapfokú iskolai végzettség (8 osztály) megléte

 

A gyakorlati vizsga feltételei
- 18. életév betöltése

- érvényes vezetői engedély B, C kategóriából, mely nem minősül kezdő vezetői engedélynek

- sikeres elméleti vizsga megléte

- az előírt kötelező óraszám és menettávolság levezetése

- nem áll járművezetéstől való eltiltás hatálya alatt, illetve egyéb közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas a járművezetésre

-a gyakorlai oktatási díj és a gyakorlati vizsgaköltség befizetése

 

Elméleti tantárgyak*

A tantárgyak óraszámai

Közlekedési elméletek

4 óra

Vezetés elmélet

4 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek ("Szü.")

4 óra

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés ("Bü.")

8 óra

Összesen

20 óra

*Az autószerelő szakképesítéssel rendelkezők a Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek valamint a Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés ("Bü.") képzések és vizsgák alól mentesülnek.

 

 

Gyakorlati tantárgyak*

Óra típusa

Minimális óraszám

Alapoktatás (Rutin)

6 óra

Főoktatás

Városi vezetés

4 óra

Országúti vezetés

2 óra

Hegyvidéki vezetés

2 óra

Forgalmi vizsga

1 óra

Összesen

15 óra

*A gyakorlati foglalkozásokra csak a sikeres KRESZ, "Szü." vizsga után kerülhet sor!
A forgalmi vizsga feltétele a sikeres "Bü" vizsga.

 

Vizsgadíjak

Vizsga típusa

Vizsga Ára

KRESZ

4 600 Ft

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

4 400 Ft

Szerkezetismeret

4 600 Ft

Rutin

3 500 Ft

Forgalom

11 000 Ft

Összesen

28 100 Ft

 

 

Tandíjak*

Tantárgy

Óraszám

Ára

Elméleti képzés

8+4+8=20

30 000 Ft

Gyakorlati képzés

6+8+1=15

80 000 Ft

Összesen

35

110 000 Ft

*Az autósiskola a hatósági áremelkedésből adódó tandíj emelés jogát fenntartja!

Pályahasználati díj: 4.500 Ft/forgalmi vizsga

 

A képzés menete:

 

A Tanulónak a jelentkezéskor nyilatkoznia kell arról, hogy:

  • rendekezik legalább alapfokú iskolai  végzettséggel,
  • nem áll közúti járművezetés eltiltás hatálya alatt,
  • hozzájárul, hogy a képző szerv a tanfolyamhoz szükséges ügyekben a személyes adatait kezelje a tanfolyam befejezéséig.
Ez elméleti képzés menete
A Tanulónak a jelentkezéskor nyilatkoznia kell arról, hogy:
  • rendekezik legalább alapfokú iskolai  végzettséggel,
  • nem áll közúti járművezetés eltiltás hatálya alatt,
  • hozzájárul, hogy a képző szerv a tanfolyamhoz szükséges ügyekben a személyes adatait kezelje a tanfolyam befejezéséig.
A "Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek", a "Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés" (BÜ) tárgyak hallgatása és vizsgája alól felmentés adható, a 24/2005 GKM rend.-ben felsorolt végzettségek valamelyikének megléte esetén. A jelentkezéshez szükséges ennek a bizonyítványnak a másolata.
A beiratkozás alkalmával a Tanuló tájékoztatásban részesül a képzés menetéről, jogairól és kötelezettségeiről.
A Tanuló elméleti képzése tantermi tanfolyam esetén, a 4024 Debrecen, Piac utac 56. 1/5. szám alatt található oktatótermünkben történik kivetítő segítségével. A tantermünk klimatizált, tablókkal, szemléltető eszközökkel  felszerelt. Egy elméleti tanóra időtartama 45 perc. Az oktatás hétköznap délutánonként, alkalmanként 4 órában van megtartva.
Az elméleti tanfolyamon a részvétel kötelező. Az a Tanuló, aki hiányzott, nem bocsátható mindaddig vizsgára, amíg a hiányzását be nem pótolta. A Tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak óraszámainak kevesebb, mint 10 %-át mulasztotta el. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzást az elméleti oktatóval egyeztetve tudja pótolni a Tanuló.
Minden képzési formára igaz, hogy a Tanulónak a tanfolyam megkezdésétől számítva 9 hónapon belül el kell mennie elméleti vizsgára, egy éven belül pedig sikeres elméleti vizsgát kell tennie, különben újra kell kezdeni az elméleti tanfolyamot.
Az elméleti vizsgára  a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgözpont Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály vizsgaközpontjában kerül sor; cím: 4025 Debrecen Széchenyi utca 46.
A vizsgára a Tanulónak be kell mutatnia a Vizsgabiztosnak a személyazonosságát igazoló okmányát, a meglévő vezetői engedélyét (ha már rendelkezik vele), az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányt.
Az alapfokú iskolai végzettség igazolható
- személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
- az iskolai végzettség igazolásáról szóló bizonyítvány eredeti példányával, vagy hitelesített másolattal
- külföldi bizonyítvány esetén eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával (nem minden esetben kötelező), vagy magyar hatóság által kiállított határozattal/hatósági bizonyítvánnyal/igazolással, amely igazolja, hogy az adott bizonyítvány megszerzéséhez lagalább alapfokú végzettség kell.
A gyakorlati oktatás csak a sikeresen teljesített elméleti vizsga után kezdhető meg. Egy gyakorlati oktatási óra időtartama 50 perc. A befizette gyakorlati oktatás tandíjról az Autósiskola számlát állít ki, amelyet a Tanulónak be kell mutatnia az oktatójának. A forgalmi vizsga órája is a gyakorlati oktatási díj mértékével megegyező.
A rutinpálya címe: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 37.
A "BÜ" oktatás helyszíne: 4030 Debrecen, Gizella utca 8.
Fizetéssel kapcsolatos tudnivalók
Autósiskolánkban lehetőség van a részletfizetésre a tanfolyam ideje alatt. A tandíjak befizetése történhet készpénzben vagy átutalással, a vizsgadíjakat csak készpénzben lehet befizetni.
A vizsgadíjakat a tervezett vizsga előtt legkésőbb 8 nappal hamarabb rendezni kell, hogy a Tanulót az Autósiskola ki tudja írni az adott vizsgára.
A gyakorlati oktatás tandíját folyamatosan, a haladás ütemében lehet fizetni. A vezetési óradíjakat előre kell fizetni.
A vezetői engedély kiadása
A sikeres forgalmi vizsgát követően a Vizsgaközpont elektronikus úton küldi meg a Vizsgaigazolást az igazgatási hatóságnak (Kormányablak) 3 napon belül.
A Tanuló a sikeres vizsgáját követő 3. napon adhatja be kérelmét a vezetői engedély kiváltására a Kormányablakban, amelyhez az alábbi iratokra lesz szüksége:
  • személyazonosságot igazoló okmány,
  • meglévő vezetői engedélyét
  • eredeti orvosi alkalmassági vélemény (ha szükséges)
Vezetői engedélyt csak olyan személynek adnak ki, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. Külföldi állampolgár esetében legalább 185 napig tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (326/2011. Korm. rendelet 15.§ alapján)
A képzést felügyeli:
KAVK Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit kft.
Felügyeletei és Módszertani Igazgatósága
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.
Postacím: 1439 Bp. Pf.: 477.
© Avasweb Weblapkészítő Kft. Látogatók:    látogató számláló