Rutin 2010 Autósiskola - Debrecen
 

Motoros képzés (A kategória, teljesítménykorlátozás nélküli motorkerékpár)

 

A tanfolyamra történő beiskolázás feltételei

 • 23,5 életév betöltése
 • Orvosi alkalmassági igazolás (1.csoportú)
 • Jelentkezési lap, nyilatkozatok kitöltése
 • Tandíj (ill. 1. tandíjrészlet 30 000 Ft*) befizetése
 • Felnőtképzési szerződés (2 példány)
 • Hivatalos szerv által ne legyen eltiltva a gépjármű vezetéstől
 • Az alapfokú iskolai végzettség (8 osztály) megléte. Igazolni az első vizsga alkalmával kell a
 • vizsgabiztosnak, illetve legkésőbb az első vizsga után.

 

Az elméleti vizsga feltételei

 • az elméleti tanfolyamot sikeresen befejezte, illetve tanfolyammentes vizsga letételére jogosult. "A" kategória     esetében nem kell elméleti tanfolyamot elvégeznie annak a Tanulónak, aki "A1" vagy "A2" kategóriából 2 éven belül tette le az elméleti vizsgáját,
 • betölötte a 23 év 9 hónap életkort
 • az elméleti képzés és vizsga díját a képző szervnek befizette. (30000.-+ 4600.- forint)
 • nem áll közúti járművezetéstől való eltiltás hatálya alatt, illetve a redelkezik alapfokú  iskolai végzettséggel.

A gyakorlati vizsga feltételei

 • 24. életév betöltése
 • az elméleti vizsga sikeres teljesítése a járműkezelési vizsga előtt,
 • a sikeres elméleti és járműkezelési vizsga teljesítése forgalmi vizsga előtt,
 • vagy legalább 2 éves A1 kategóriás vezetői engedély,
 • vagy legalább 2 éves A2 kategóriás vezetői engedély,

 

 

Elméleti tantárgyak*

A tantárgyak óraszámai

KRESZ

14 óra

Vezetéselmélet

4 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

4 óra

Összesen

22 óra

* ha A1 vagy A2 vezetői engedélyéhez szükséges elméleti vizsgát 2 éven belül szerezte meg, nem kell részt venni az elméleti órákon és nem kell elméleti vizsgát tennie.

 

Gyakorlati tantárgyak*

Óra típusa

Minimális óraszám

A 24**

A***

Járműkezelés**

10 óra

2 óra

Forgalmi oktatás

Városi vezetés

11 óra

2 óra

Országúti vezetés

5 óra

2 óra

Forgalmi vizsga

1 óra

1 óra

Összesen

27 óra

7 óra

* A gyakorlati foglalkozásokra csak a sikeres KRESZ vizsga után kerülhet sor!

** A járműkezelés és a forgalmi vizsga esetén KÖTELEZŐ NYILATKOZATOT kell aláírni, 18.életévet be nem töltöt tanuló esetén a tanuló aláírása melett a szülő ( törvényes képviselő) aláírása is szükséges.

Kötelező min. menettávolság: 390 km, A1-2év:240 km, A1+2év:150 km, A2-2év:180 km, A2+2év: 120 km

 

Vizsgadíjak

Vizsga típusa

Vizsga Ára

A 24**

A***

KRESZ

4 600 Ft

-

Járműkezelés

4 700 Ft

4 700 Ft

Forgalom

11 000 Ft

11 000 Ft

Összesen

20 300 Ft

15 700 Ft

 

 

Tandíjak*

Tantárgy

A 24**

A***

Óraszám

Ára

Óraszám

Ára

Elméleti képzés

14+4+4=22

30 000 Ft

-

-

Gyakorlati képzés

10+16+1=27

80 000 Ft

2+4+1=7

80 000 Ft

Összesen

49

110 000 Ft

7

80000 Ft

*Az autósiskola a hatósági áremelkedésből adódó tandíj emelés jogát fenntartja!

Pályahsználati díj: 4.000 Ft/forgalmi vizsga

Egészségügyi ismeretek
A tanfolyam + vizsga díja: 7.000 Ft + 8.200 Ft

Megjegyzések
** 24. életév betöltése esetén.
*** Két éven belül megszerzett A1 vagy A2 kategóriás vezetői engedély esetén.

 

A képzés menete:

A Tanulónak a jelentkezéskor nyilatkoznia kell arról, hogy:

 • rendekezik legalább alapfokú iskolai  végzettséggel,
 • nem áll közúti járművezetés eltiltás hatálya alatt,
 • hozzájárul, hogy a képző szerv a tanfolyamhoz szükséges ügyekben a személyes adatait kezelje a tanfolyam befejezéséig.

A beiratkozás alkalmával a Tanuló tájékoztatásban részesül a képzés menetéről, jogairól és kötelezettségeiről.

A Tanuló elméleti képzése tantermi tanfolyam esetén a 4024 Debrecen, Piac utac 56. 1/5. szám alatt található oktatótermünkben történik, kivetítő segítségével.

A tantermünk klimatizált, tablókkal, szemléltető eszközökkel  felszerelt. Egy elméleti tanóra időtartama 45 perc. Az oktatás hétköznap délutánonként, alkalmanként 4 órában van megtartva.

Az elméleti tanfolyamon a részvétel kötelező. Az a Tanuló, aki hiányzott, nem bocsátható mindaddig vizsgára, amíg a hiányzását be nem pótolta. A Tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak óraszámainak kevesebb, mint 10 %-át mulasztotta el. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzást az elméleti oktatóval egyeztetve tudja pótolni a Tanuló.

 

A Tanulónak a tanfolyam megkezdésétől számítva 9 hónapon belül el kell mennie elméleti vizsgára, egy éven belül pedig sikeres elméleti vizsgát kell tennie, különben újra kell kezdeni az elméleti tanfolyamot.

 

Az a Tanuló bocsátható elméleti vizsgára, aki :

 • az elméleti tanfolyamot sikeresen befejezte, illetve tanfolyammentes vizsga letételére jogosult. "A" kategória esetében nem kell elméleti tanfolyamot elvégeznie annak a Tanulónak, aki "A1" vagy "A2" kategóriából 2 éven belül tette le az elméleti vizsgáját,
 • a jogosítvány megszerzéséhez előírt életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.
 • az elméleti képzés és vizsga díját a képző szervnek befizette. (30000.-+ 4600.- forint)
 • nem áll közúti járművezetéstől való eltiltás hatálya alatt, illetve a redelkezik alapfokú  iskolai végzettséggel.

Az elméleti vizsgára  a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály vizsgaközpontjában kerül sor; cím: 4025 Debrecen Széchenyi utca 46. (B.épület-vizsgaterem)

A vizsgára a Tanulónak a következőket kell magával vinnie:

 • személyazonosságot igazoló okmányt,
 • vezetői engedély (ha már rendelkezik vele valamilyen kategóriából)
 • az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányt.

Az alapfokú iskolai végzettséget igazolni lehet: végbizonyítvány eredeti, vagy hitelesített másolatával, külföldi bizonyítvány esetén az eredeti okmánnyal és a hiteles fordításával (melyet fordíttatni nem minden esetben kötelező) vagy hatáskörrel rendelkező magyar hatóság által kiadott határozattal/igazolással/hatósági bizonyítvánnyal/tájékoztatással, valamint saját jogon megszerzett doktori címmel, mely a személyazonosító okmányban is szerepel.

Addig nem írható ki a Tanuló a következő vizsgájára, ameddig az alapfokú iskolai végzettséget a Vizsgaközpontfelé hitelt érdemlően nem igazolja.

 

A gyakorlati oktatás a sikeresen teljesített elméleti képzést követően kezdhető meg.

A gyakorlati oktatáson Tanulónak a megfelelő ruházatban kell részt venni (hosszúszárú felső,alsó ruházat;magasszárú cipő). A képző szerv tudja biztosítani a megfelelő védő felszereléseket az oktatáshoz és a vizsgához, de ha a Tanuló szeretné, hozhatja a saját felszerelését is.

A járműkezelési oktatás a 4030 Debrecen, Monostorpályi út 37. szám alatt található rutinpályán történik.

 

Vezetői engedély kiadásának módja:

 

A sikeres forgalmi vizsgát követően a Vizsgaközpont elektronikus úton küldi meg a Vizsgaigazolást az igazgatási hatóságnak (Kormányablak) 3 napon belül.

A Tanuló a sikeres vizsgáját követő 3. napon adhatja be kérelmét a vezetői engedély kiváltására a Kormányablakban, amelyhez az alábbi iratokra lesz szüksége:

 • személyazonosságot igazoló okmány,
 • eredeti orvosi alkalmassági vélemény
 • elsősegélynyújtási ismeretkeből tett vizsga vagy mentesség igazolása (eredeti kártya vagy bizonyítvány)

Vezetői engedélyt csak olyan személynek adnak ki, akinek a szokásos tartózkodsi helye Magyarország területén van. Külföldi állampolgár esetében legalább 185 napig tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (326/2011. Korm. rendelet 15.§ alapján)

 

Képzés felügyelet:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Felügyeletei és Módszertani Igaztgatósága

1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

Postacím: 1439 Bp., Pf.:477.

© Avasweb Weblapkészítő Kft. Látogatók:    látogató számláló